Aiuto:ISTRUZIONIBASE/Cambiamèint/ARZ

Da Wikipedia.
Jump to navigation Jump to search

Provincia di Reggio Emilia-Stemma.png Artécol in dialèt arzân Reggio Emilia-Stemma.png

Per cumincêr   Cambiamèint   Impaginasiòun   Colegamèint   Nôti   Discusiòun   Registrasiòn   Arcurdêres    

Istrusiòun - Cambiamèint

Dèinter a Vichipèdia ét pō fêr 'na vōş nōva, fêr di cambiamèint in óna bèle scréta o zuntêregh di pès fât da té.

Impurtânt : ricôrdet che tót còl che vîn més insém a Vichipèdia an dêv mia èser sòta dirét 'd avtōr (copyright) lēş ché, (in italiàn).

P'r avèir 'n idèja cme 's fa impaginêr 'na vōş nōva guèrda ché.

S' ét vō fêr di cambiamèint a dal vōş in arzân, un lavōr domòndi impurtânt l'é andêr a drē al règoli de scritûra dal dialèt arzân. Per savèir quêl' în guêrda ché

S' ét vō fêr di cambiamèint a 'na vōş cléca insém al tâst Modifica in êlta a dréta ed la pâgina. An 't gh' ê bişògn ed gnît êter: an t' é gnân ublighê a registrêret (ânca s' al srés ed mèj per tânt mutîv: al prém ed quisché l'é ch' ét gh' arés pió uşvéj da druvêr e pó se quelchidûn al gh' à bişògn ed té al saré in dó scrévret).

S' ét vō fêr un pô ed prâtica cun dal prōvi sèinsa córer al rés'c ed fêr di dân a l' eciclopedéia ét pō fêr i tō sperimèint ind al fój ed prōva

Se t'é drē fêr un cambiamèint a 'na vōş e a 't vîn un dóbi l'é asê ch' ét cléch insém a Guida in fònda a la pâgina ed fiânch a dréta ed Guèrda al diferèinsi a 's arvirà la pâgina 'd ajót sèinsa che còla che drē modifichêr la vègna sarêda.

S'ét cât un quèl ch' an và mia mèinter t'é drē lēşer 'na pâgina ed Vichipèdia (un qèl de sbaliê, un quèl pôch cêr e via acsé.) cléca insém a Modifica e mètegh mân. Fâl dabòun! An vèir paûra de şbaliêr: i şbâli as curēzen facilmèint.

La mîra ed Vichipèdia l'é còl ed mèter insèm e a quêrt tóta cla cgnusèinsa ch' la cór al rés'c 'd andêr pêrsa, per eşèimpi la cultûra cuntadèina, i vèc mistēr, al lavōr ind i câmp.

La guîda vidûda giósta la spiēga che j argomèint ch' a vînen scrét int al pâgnin a gh' àn 'd avèîr al pûnt ed vésta gióst oséia còl ch' avîn més zò al dēv, al pió pusébil, mandêr pêra tót. Guêrda nca ché

Se al tó cambiamèint al vín şcanzlê o cambiê, ét pō dmandêr spiegasiòun int la pâgina discusiòun; per guardêr i vèc cambiamèint, cléca insém al pulsânt Visualizza cronologia.

Ricordét bèin che tót còl che té scrév, 't al dê secònd la licèinsa GNU Free Documentation License (in inglèiş) ch' la garantés che tót còl ch'a gh'é scrét int l' enciclopedéia al pōl èser cupiê e dê fōra lébramèint per sèimper (guêrda ânca ché, in italiân).

Per savèir còl che sucêd int la giurnêda o còl ch' é sucès int i dé pasê cléca insém a Ûltem cambiamèint (a mansèina ed la pâgina) lé ét cât còl ch' a vîn fât e ch'é stê fât, dé per dé, int al vōş ed la nôstra Vichipèdia.

Bòun divertimèint!