Vai al contenuto

Aiuto:ISTRUZIONIBASE/Discusiòun

Da Wikipedia.

Artécol in dialèt arzân

Per cumincêr   Cambiamèint   Impaginasiòun   Colegamèint   Nôti   Discusiòun   Registrasiòn   Arcurdêres    

Istrusiòun - Discusiòun

Al Pàgini ed Discusiòun, preşèinti in tót al vōş o pàgini ed Vichipèdia, în ûn di servési miōr més a spuşisiòun ed l' enciclopèdia, perché st' al pàgini a dân l'ucaşiòun ed discóter e cunfruntêres cun chiêter Vichipediân insém al cuntgnû 'd 'n artécol, parèir divêrs insém a ûn o pió problêma o êtri quistiòun insém a la Vichipèdia 'stèsa.

Impurtânt: al pàgini ed discusiòun în mia 'na chat room, né un forum e gnân un câmp ed batâlia per quistiunêr insém a l'argumèint ed la vōş o per êter lavōr.

S'ét gh' è da fèr 'na dmânda, 'na crética o un cumèint in riguêrd ed 'na pàgina e a 't pèins che al tó cumèint al pré dêr 'na mân, alōra ét pō scréver ind la pàgina ed discusiòun, e mia int la pàgina 'stèsa. Per fêr còst ét bâsta clichêr insém al ptòun Discussiòun (in êlta a mansèina ed la pàgina). An mètret mia int i pinsêr s' ét vèd che la scréta dal ptòun l'é ròsa, a vōl dîr che la pàgina ed "Discusiòun" ed cla vōş an n'é mia incòra stêda druvêda. Dôp avèir scrét còl ch' ét gh'è da scréver e "salvê" (dôp avèir controlê cun Ateprémma) ét vedrê che la scréta "Discussiòun" la dvèinta bló; còst a vōl dîr dû lavōr che t'é fât la pàgina nōva ed discusiòun e che còl t'é scrét al pōl èser vést da chiêter Vichipedian.

Se invēci ét vō intervgnîr in 'na discusiòun bèle inviêda da quelchidûn êter, mèt al tó cumèint sòt a l'ûltem ed j intervèint. Fâl int la manēra spieghêda pió sòta de sté istrusiòun. Se invēci ét vō inviêr 'n' êtra discusiòun ch'la gh'à gnînt a che fêr cun còli inviêdi da chiêter, dôp avèir clichê insém al ptòun Discussiòun, cléca insém al ptòun Aggiungi discussione in êlta a dréta ed la pàgina a gnirâ fōra 'na pàgina nōva cun 'na caşèla cun scrét a mansèina Argomento (intestazione): l'é dèinter a'gh va scrét al tétol ed l' argumèint ed la tó nōva discusiòun, sòta, int al pàgina biânca, ét ghé scrév còl ch' ét vō fer savèir a chiêter Vichipedian ed la discusiòun. Dôp ch'é t'é salvê, (mó contròla se còl che t'é scrét l'é gióst cun l' Anteprémma), al tó scrét l'andrà in avtomâtich in fònd a la pàgina. Guêrda ânca ché (in italiân)

Imputrânt: bişògna sèimper firmêr i cumèint o j intervent int al discusiòun cun al tó nòm utèint, mò mai firmêr al zunti al vôş o al vōş nōvi ch'ét fê!

La fîrma

Per firmêr l'é asê scréver:

~~~~ cun cla scréta ché a vîn fōra al tó nòm utèint, l'urâri e la dâta 'd quând a t'é scrét. Dôp che t' é clichê insém a Salva al tó nòm utèint al sêlta fōra in fònd al tó scrét in avtomâtich. Se t' an mèt gnît dôp al tó scrét al tó cumèint l'armâgn sèinsa fîrma. Un sistēma pió cômed l'é còl ed druvêr al ptòun cun la figûra ed 'na matîta bló cme còsta che gh'é in êlta a mansèin dal fòj in dó té scrév, ch' al mèt in avtomâtich al tó nòm utèint, la dâta e l' urâri --~~~~. S' an t'é mia registrê o an t'é mia fât l'ingrès (login), int al pôst dal tó nòm utèint a vîn druvê cme fîrma l' indirés IP dal tó compiùter. In sté manēra al tó indirés IP al gnirà registrê int la stôria ed la pàgina per dêr un "nòm" a chi à fât cól cambiamèint. Guêrda ânca ché (in italiân) S' an t' vō mia che al tó indirés al vègna salvê e registrê da Vichipèdia, dóve pó dôp tót al pōlen vèder, alōra 't gh'è sōl da registrêret. (Al còsta gnît in tóti al manēri).

As pōl ânca mèter sōl al tó nòm utèint o sōl l'urâri e la dâta, (ânca, se còst, an 's drōva mia dimòndi).

P'r avèir sōl al nòm (Gigèin), ét gh'è da scréver acsé:

 • ~~~ (trèi undèini)

P'r avèir la dâta e l'urâri (19:09, 12 Dic 2010 (UTC)) scrév acsé:

 • ~~~~~ (sînch undèini)

Quând as fa la fîrma p'r al vōt, la dâta an n'é mia necesâria.

Pàgina ed discusiòun ed l'utèint

Tót j utèint registrê a gh'àn 'na pàgina ed "Discussiòun" in dó chiêter utèint, registrê e mia registrê, a pōlen lasêr di mesâg. Se quelchidûn al t' à lasê un mesâg, a gîra fōra, in êlta ed la tó pàgina utèint, 'na strésia zâla cme còsta:

Hai nuovi messaggi (differenza con la revisione precedente)

Cun un colegamèint a la tó pàgina ed discusiòun utèint. Còst sōl se t'é fât l'ingrès (login) a Vichipèdia. Ét pō rispònder in óna de st'al dō manēri. La préma l'é lasêr un mesâg in dla pàgina ed discusiòun utèint ed chî al t'à mandê al mesâg, Cl'êtra l'é mèter la rispôsta ind la tó pàgina ed discusiòun apèina sòta al mesâg ricevû. Tót dû i môd a pōlen èser druvê, però fa atensiòun s'ét drôv la secònda manēra perchè a gh'é ânca al chêş che, se cl'eter utèint an pâs mia da la tó pàgina ed discusiòu, la tó rispôsta l' an vègna mia vésta. Se int tót al manēri ét vō druvêr cól môd ché a sré un bèl lavōr ch'ét metés bèin in vésta, int la tó pàgina ed discusiòun, un avîş in dó 't fê savèir a chiêter che t' ét rispònd a i mesâg sōl ind la tó pàgina ed discusiòun acsé che chiêter utèint a sâpien che a gh'àn da tgnîr a drē a la tó pàgina per savèir la rispôsta.

Cme druvêr la pàgina ed discusiòun

Ûn di môd per fêr dvintêr 'na discusiòun pió cômda da lēşer l'é còl ed tgnîr divîş j intervèint cun un spâsi biânch opór, 'n êter môd, cun di şmânch da mèter préma di divêrs intervèint. La manēra pió cômda e pió druvêda per fêr i şmânch l'é mètter i dû pûnt (:) a l'inési ed la préma rîga dal scrét. Pió pûnt a gh'é pió al tèst al vîn spustê a dréta. Andêr a cò in 'na nōva rîga a finés l'efèt di dû pûnt.

Per esèimpi:

Cusché l'é un pô a dréta.
: Cusché l'é un pô pió a dréta
:: Cusché l'é incòra di pió a dréta.

Al vîn fōra acsé:

Cusché l'é un pô a dréta.
Cusché l'é un pô pió a dréta
Cusché l'é incòra di pió a dréta

'N êter sistēma per divéder j argumèint l'é còl ed druvêr i "pûnt" che vînen druvêr per fêr 'd j elèinch. Per fêr gnîr fōra un pûnt (ch' a 's pōl vèder quând ét fê l' Anteprémma o t'é salvê còl che t'é fât) ét gh' è da mèter 'na sterlèina (*) davânti a la préma rîga dal scrét. Cumpâgn a i dû pûnt, vést sōver, ânca al sterlèini a fân andêr al tèst pió vêrs dréta.

Per eşèimpi:

* Prém elemèint ed la lésta
* Secònd elemèint ed la lésta
** Elemèint in secònda dal secònd elemèint
* Têrs elemèint ed la lésta

Al vîn fōra acsè:

 • Prém elemèint ed la lésta
 • Secònd elemèint ed la lésta
  • Elemèint in secònda dal secònd elemèint
 • Têrs elemèint ed la lésta

Fêr 'na lésta cun i nómer

'Na lésta la 's pōl fêr ânca cun i nómer: per fêr còst ét gh'è da druvêr la '"dòpia crōş" (#). Còst ed sôlit a 's drôva per fêr un elèinch numerê e despès per vutêr (i sundâg o al votasiòun p'r j aministradōr), p'r al rèst an 's drōva mia dimòndi. Ânca cla manēra ché la funsiòuna cme còli ché dedsōver, pió # ét mèt ûn ed fiânch a cl'ēter pió al tèst al se spôsta a dréta

Per eşèimpi:

# Prém elemèint ed la lésta
# Secònd elemèint ed la lésta
## Elemèint in secònda dal secònd elemèint
# Têrs elemèint ed la lésta

Al vin fóra acsè:

 1. Prém elemèint ed la lésta
 2. Secònd elemèint ed la lésta
  1. Elemèint in secònda dal secònd elemèint
 3. Têrs elemèint ed la lésta

Eşèimpi ed discusiòun

Ché sòt a gh' è un eşèimpi 'd 'na discusiòun fâta ind la manēra giósta:

Av salót. A gh'ò 'na quistiòun. Mè a sun pió che sicûr che al tîgri a gh' în sōl a Pèrma, pōl èser? Vitòri 02:49, 10 Dic 2010 (UTC)

Bèin, mé a pôs dîr che l'ûltma vôlta ch'a sûn stê a Pèrma a gh'ēren dal tîgri grôsi cm' un cavâl. — Gigèin 17:28, 11 Dic 2010 (UTC)
Mè a pèins ch'a ghe saré bişògn ed catêr un documèint per verifichèr se còl ch' ét dî l'è vèira! Carlètt 20:53, 11 Dic 2010 (UTC)
Guèrda, chî dû giurnêl chè i 'm dân ragiòun:
Gigèin 19:09, 12 Dic 2010 (UTC)
Mè a sûn ed Gavâsa e 'v pôs garantîr ch' a gh'é dal tîgri ânca ché! A j în êlti cm' un palâs ed trî piân e se t'an stê mia atèint i 't môsghen al rōdi dal Pandèin! Cla gînt ché sòta l'é d'acôrdi mêgh: Gianfrânch 17:28, 14 Dic 2003 (UTC)
 1. Susâna 01:22, 15 Dic 2010 (UTC)
 2. Valintèin 05:41, 15 Dic 2010 (UTC)
 3. Jâchem 18:39, 27 Gen 2011 (UTC)

S' ét vō mèter 'na lésta int al t cumèint, ét gh'è da mèter i "dû pûnt" préma ed la "dòpia crōş", acsé:

::: Guêrda, chî dû giurnèl ché i 'm dân ragiòun:
:::#''Tigers in Parma Town''
:::#''Tîgra dal Bengâla - mèza nîgra mèza zàla''
::: ~~~~

Al vin fóra acsè:

Guêrda, chî dû giurnèl ché i 'm dân ragiòun:
 1. Tigers in Parma Town
 2. Tîgra dal Bengâla - mèza nîgra mèza zàla
Gigèin 19:09, 12 Dic 2010 (UTC)
Prōva còl ch' t'è imparê e và a fêr prâtica int al fòj ed prōvaÊtri pàgini

In pió dal pàgini ed discusiòun, a gh'é dal j êtri categorèi ed pàgini ch' a lavōren "int l'òmbra" per dêr 'na mân a tgnîr al prugèt in ōrden, a dân l'ucaşiòun ed descòrer ed problēma e a dân 'na mócia 'd être servési ind la costrusiòun ed Vichpèdia.
Sti diferèint câmp ed lavōr în ciamê in inglèiş namespace (al "spâsi di nòm" o"repêrt") guêrda ânca chè (in italiân), in pôchi parôli l'é un elèinch ed nòm ch'a riguêrden un argumèint, fât da 'na parôla cun dôp i dû pûnt (:) — per eşèimpi, "al namespace dal Discusiòun:" o "al repêrt dal Discusiòun:. Al pàgin dal repêrt Wikipedia: (l'èleinch di nòm ch'a cumîncen cun Wikipèdia:) a dân dal j infurmasiòun insém a cme druvêr la Vichipèdia e cme la funsiòuna. Còl ch' a gh'é scrét ind la pàgina 'd un Template o Mudèl al gnirà fōra int 'n artécol ch' al gh'à dèinter al colegamèint al mudèl. Per eşèimpi, còl ch' a gh'é scrét int al Template:Abòz al gnirà fōra int 'n artécol ch' al gh'âbia dèinter al tag {{abòz}} Dà 'n ucêda a Categoria:MODELLI per vèder i mudê ch' în bèle stê fât. T' i pō druvêr ind j artécol e a t' in pō fêr di nōv.
Guêrda ânca ché.

Tót sti "mudê" o "repêrt" (Template) a gh'àn la só pàgina ed discusiòun.