Aiuto:ISTRUZIONIBASE/Registrasiòun

Da Wikipedia.
Jump to navigation Jump to search

Provincia di Reggio Emilia-Stemma.png Artécol in dialèt arzân Reggio Emilia-Stemma.png

Per cumincêr   Cambiamèint   Impaginasiòun   Colegamèint   Nôti   Discusiòun   Registrasiòn   Arcurdêres    

Istrusiòun – Registrasiòun & ingrès

Per guardêr e per scréver al pàgini insém a Vichipèdia an 'n'é mia ublighê registrêres e, in generêl, gnân per mudifichêri. Però al pré fêr servési, perché j utèint registrê e che fân l'ingrès (login) a pōlen druvêr soquânti funsiòun in pió:

  • S' ét fê la registrasiòun ét gh'è 'na pàgina utèint personêla ( guêrda ché in italiân), in dóv ' ét gh' è la pusibilitê ed mètregh dal j infurmasiòun ch' a 't vō insém a té e 'na pàgina Discussiòn in dóv' è pusébil cumunichêr cun chiêter utèint. Ét pō impustêr al tō preferèinsi 'd utèint cun al tâst Al mē preferèinsi, guardêr al pàgini che t'é fât cun al tâst I mê cuntribùdi, n' êter tâst cômed l'é Osservati speciali ch' l' é la lésta dal pàgini ch'a t' interèsen e ch' a 't vō tgnîr a drē per vèder i cambiamèint ch' égh vínen fât. Chi tâst ché în in êlta a dréta ed la tó pàgina utèint e ch' ét gnirân a drē in ógni pâgina ch' ét arvés insém a la Vichipèdia in emiliân rumagnōl.
  • Se int la pàgina dal preferèinsi a 't mèt ânca l'indirés ed la pôsta letrônica ét pō èser o ét pō cuntatêr chiêter utèint registrê. L'indirés al vîn mia dét a la persòuna ch'é mând al mesâg. Mèter l'indirés ed la pôsta letrônica an n'é mia ubligê. Guêrda ânca ché.
  • Ét pō spustêr o cambiêr nòm a 'na pâgina guêrda ché. Imputânt: an spustêr o cambiêr mai nòm a 'na pàgina cun al "côpia e i incòla" perché acsé as pêrd la stôria ed tóta la pàgina. Piotôst dmânda l' ajót int al Bar a un utèint registrê.
  • Quând as fân dal mudéfichi a 'na pàgina as vîn arcgnusû da chiêter utèint dal nòm ch'é stê siēlt int la registrasiòun. Un utèint mia registrê l'é arcgnusû dal só indirés IP ( guêrda ché in italiân). L'indirés IP an n'é mia etertân "cômed" cme un nòm, e al câmbia da compiûter a compiûter. S' as fân di cambiamèint da cà, da l'ufési o da un Internèt cafè, e via acsé as gh' avrân sèimper ed j indirés IP diferèint, despès, a secònd dal careteréstichi dal colegamèint internèt, ânca se ûn as colêga da l' istès pôst l'indirés IP al pōl cambiêr tót al vôlti. Dòunca avèir un nòm utèint personêl l'é al môd miliōr per mantgnîr 'na prōpria "entitê". In pió a gh'é ânca di lavōr prâtich a druvêr l' IP o mēno oséia al tó indirés al pré èser druvê per serchêr dal j infurmasiòun insém a tè; incòra, vést che l' IP al câmbia despès, j utèint mia registrê în mia vést ed bòun ōc e prén catêr dificultê a èser tôt sul sèri da chiêter Vichipediân vést ch' an n'é mia fâcil da capîr se ûn al vōl dêr 'na mân o dêr fastédi. Pó an s' égh la chêva mia a purtêr avânti 'na discusiòun cun quisché perché an n' èser mia registrê an 's gh'à mia 'na pàgina ed discusiòun bèin precîşa. Per còst dimòndi Vichipediân a pèinsen che j utèint registrê égh mèten pió atensiòun e pió precişiòun a i cambiamèin ch' a fân e in pió a gh'é la pusibilitê ed parlêr sêgh. Còst a vōl dîr che al mudéfichi e al discusiòun 'd un utèint registrê a gh' àn pió pèiş ed quî 'd ûn mia registrê.
  • A gh é dal pàgini ch' a pōlen èser cambiê sōl da 'd j utèint bèle registrê. Dòunca, sté pàgini, a pōlen èser cambiêdi sōl da 'n utèint registrê da almēno quâter dé e ch' l' âbia fât almēno dēş cambiamèint, 'n utèint mia registrê a i pōl mia cambiêr, gnân s' al fa deşméla cambiamèint.
  • Sōl j utèint registrê a pōl dvintêr aministradōr (cgnusû ânca cme sysops).

Dôp che t'é fât la registrasiòun, an scurdêr mia la tó password o al tó nòm utèint. S'ét ghê paûra de scurdêrtla, almēno ricôrdet ed mèter al tó indirés ed pôsta letrônica mèinter ed fê la registrasiòun acsé se t' ét la scôrd, cun la dmânda, a t' în vîn madê 'na nōva. Guêrda ânca ché (in italiân).

Cme registrêres

Per registrêret, cléca insém al ptòun ché d'ed sōver o al colegamèint in êlta a dréta Entra/Registrati ch' ét cât in tót al pàgin ed Vichipèdia.

'Na vōlta siēlt al nòm utèint e registrê an n' é mia fâcil cambiêrel, dòunca pèinsegh a mōten a còl ch' ét fê.

Ricordét bèin che tót i nòm fât cun dal parulâsi, biastémi o che, in tót al manēri, a prén ofènder quelchidûn a gnîran bluchê e scanşlê.