Aiuto:ISTRUZIONIBASE/Nôti

Da Wikipedia.
Jump to navigation Jump to search


Provincia di Reggio Emilia-Stemma.png Artécol in dialèt arzân Reggio Emilia-Stemma.png

Per cumincêr   Cambiamèint   Impaginasiòun   Colegamèint   Nôti   Discusiòun   Registrasiòn   Arcurdêres    

Istrusiòun – Nôti & riferimèint

'Na bòuna règola, ânca s ' an n'è mia scréta, l'é còla che quând ét zûnt dal nōvi infurmasiòun in 'na vōş ét gh' arés da mèter i riferimèint in dó în stêdi tôti, in manēra da vèder subét se còl che té scrét l'é gióst e, per cusché, al 'n và mia scanşlê. Per fêr còst as drōva al Nôti mési in fònd a la pâgina, acsé che chiêter Vichipediân e chî lēş a pōlen vèder se còl ch' é stê scrét l'é gióst. In pió, fà in manēra che tót i riferimèint ch' ét drōv a sién gióst e ch' a vègnen da di pôst ch' a s' égh pōl crèder e sién vâlid. In Vichipèdia, int la sesiòun ciamêda Nôti a gh'é tót j arciâm, zûnti, riferimèint e spiegasiòun pió céchi che in un léber a srén còli ch' a vînen ciamêdi "nôti a pè 'd pàgina".

Al nôti în drûvedi préma ed tót per zuntêr i riferimèint a i léber o sît internèt, per tót còl che riguêrda al j infurmasiòun discutèbili, o ch' a sèmbren pôch cèri o ch' as fà fadîga a catêri. Per eşèimpi, s' ét cît 'na statéstica o al pinsêr ed 'n avtōr, a gh'é bişògn ed zuntêr 'na nôta cun i riferimèint precîş.

Nôti in fònd a la pàgina

La manēra pió còmda ed mèter al nôti e i riferimèint l'é còl ed druvêr l'arciâm in fònd a la pàgina. Al "Nôti" in fònd a la pàgina as fân cun i "Vichi marcadōr" (in italiân), l'é asê zuntêr i ref tags prém e dôp la "nôta" in ch' la manēra chè:

<ref>La tó nôta</ref>

Al tèst ed la nôta al và més subét dōp al pcòun ch'é stê zuntê ch' as vōl fêr nutêr (mia in fònd a la pàgina).

Al tèst ed 'na nôta al pōl èser mès in 'na pêrt bâsta ech sia ed la pàgina (bâsta ch' al sia int al côrp ed la vôş mó dôp subét al pcòun ch' as vōl fêr nutêr), però sèimper préma dal tag <references/>.

Finî al lavōr ed fiânch al tèst ed la nôta égh gnirà scrét, in avtomâtich, un nòmer tra dō parénteşi quêdri e al nôti zuntêdi a gnirân més in vésta int al sesiòun Nôti in fònd a la pàgina cun préma al nómer cumpâgn, ânca còst al vîn més in avtomâtich.

S' an gh'é mia la sesiòun per mèter in vésta al nôti in fònd a la pàgina bişògna fêrla e scréver acsé: ==Nôti== e sòta égh và scrét: <references/>.

Impurtânt: préma ed salvêr contròla cun l' Anteprémma che tót funsiòuna int la manēra giósta!

A sté prupôşit, ricôrdet che se t'é drē mudifichêr sōl 'na sesiòun ed la vōş an 't prê mia vèder la sesiòn Nôti e dòunca capîr s'a gh'é 'd j erōr. Per schivşêr còst la zûnta ed la nôta la dêv èser fâta mèinter té drē fêr i cambiamèint a la pàgina, oséia dōp che t'é clichê insém a Modifica in êlta a dréta.

'Na vôlta che t'é salvê i tō cambiamèint i ref tag a cambiarân al colegamèint che t'é fât in 'na nôta cme còsta ché ([1]) e se tót l'é stê fât int la manēra giósta al gnirà fōra acsé:

Nòti

  1. Eşèimpi

Guêrda ânca ché (in italiân)

Se la tó nôta l'é stêda tôta da 'na pàgina in internèt ét pō fêr un colegamèint cun cla pàgina lé (impurtânt: an druvêr mai 'n'êtra pàgina ed Vichipèdia cme "nôta", cun "pàgina in internèt" a s'intènd 'na pàgina ch' la deşvîn da un sît diferèint da Vichipèdia).

Per fêr un colegamèint cun la pàgina 'd un sît fōra da Vichipèdia da druvêr int al Nôti, bişògna ch' ét mèt al link ed cól sît tra dō parénteşi quêdri cun dôp al tèst de spiegasiòun dal colegamèint. Per eşèimpi:

<ref>[[http://www.corrieredellasera.it/articolo.html Artécol ind al Corriere della Sera]]</ref>

An lasêr mai al colegamèint nûd e crûd mètegh pió infurmasiòun pusébil, pió a 'gh né dmèj l' é.

Còst l'é un eşèimpi 'd un colegamèint bèin fât:

<ref>Nòm dl'autór, [[http://www.corrieredellasera.it/articolo.html "Nòm dl'artécol"]], ''Corriere della Sera'', data</ref>

Guêrda âncha ché e ché (in italiân)

Colegamèint d'ed fōra

Dimòndi pàgini 'd Vichipèdia a gh'àn 'na sesiòun ciamêda Colegamèint d' ed fōra. Cla sesiòun ché, ch' l' é mésa a la fîn ed la vōş e lé un elèinch 'd indirés ed pàgini 'd internèt ch' a fân mia pêrt ed nisûn adatamèint ed la Wikipedia.

Chi colegamèint ché (link) a dēven èser druvê p'r andêregh pió in fònda o avèir di riferimèint per l'argomèint ed la vōş.

An né mia necesâri mèter dimòndi ed chi link ché: l'é asê mètren soquânt mó precîş e bèin fât.

Se t'é un utèint nōv e 't vō zuntêr un colegamèint in cla sesiòun ché mó int la pàgina a gh' n'é bèle dimòndi arvés 'na discusiòun int la pàgina Discusiòun (in ēlta a mansèina 'd la pàgina) e dà al tó cunséli o parèir per mèter zò al nōv colegamèint

Per zuntêr un nōv colegamèint d'ed fōra l'é asê che té scrév, in mèz a dō parénteşi quêdri l'indirés URL dal colegamèint e, dôp avèir lasê un spâsi, mètegh al tèst ch' ét vō mèter in vésta.
Per eşèimpi:

[[http://www.eşèimpi.com/ Sit uficèl]]

al gnirà fōra acsé:

Sit uficèl

Guêrda ânca ché e ché


Prôva còl che t'é imparê e và a fêr prâtica in dal fòj ed prôva