Calendêri bahá’í

Da Wikipedia.
St’artéchel ché ’l é stê scret int la koinè Emijana. Emijan
Al Noam Pió Grand.

Al calendêri bahá’í, o calendêri Badí‘, de’l noam dl apôstul ed Bahá’u’lláh a chiló dedichê, ’l é al calendêri sulêr fat de dxnauf meix ed dxnauf dé ciascdon, cun la zonta ed quâter dé intercalêr (seinch int i ân bisêst) adruvê de i bahá’í, qui ch’i van dri a i insgnameint dal Bahá’u’lláh.

Al 21 ed mêrç l é al prinsepi dl ân, cun la fèsta dal Navruz. I bahá’í i tâchen a cuntêr i ân dal 1844 (gregurian), tsé ch’al 21 ed mêrç dal 2021 al é cminsipiê l ân bahá’í nomar 178. Int la tradisioun bahá’í, al dé prinsepia cun la xbasêda dal soul dla sira ch’veign prema.