Zîldg'

Da Wikipedia.

Artéccol in dialàtt bulgnaiṡ

I zêltic i én di pôpol indoeuropî ed längua zêltica i quèl i stêven in gran pèrt dl Európa d ón tänp, e c adès i s câten såul int la Bretaggna (Èlta Franza ed sîra), Raggn Unî (Gâles, Scåzia, Îṡla ed Màn, Corenvàjja) e Irlànnda.

Äl sî nazión zêltic d incû
La bandîra dla Scåzia
La bandîra dal Gâles
ILa bandîra dl Irlànnda
La bandîra dl Èlta Irlànnda
La bandîra dl Îṡla ed Màn
La bandîra dla Corenvàjja
La bandîra dla Bretaggna