Utente:Mirandolese

Da Wikipedia.

Parametri classe "tabe" in MediaWiki:Common.css:

Wikipedia:Babel
it Questo utente parla italiano come lingua madre.
eml
mud-3
St'utèint chè al pôl lavurèr cun un livèl avanzê ed mudnés.
fr-2 Cet utilisateur peut contribuer avec un niveau moyen en français.
en-2 This user is able to contribute with an intermediate level of English.
es-1 Este usuario puede contribuir con un nivel básico de español.
Zerca i lèngui
col. 0 col. 1 col. 2 col. 3 col. 4 col. 5 col. 6 col. 7 col. 8 col. 9 col. 10
c0 c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10


«
Stefania in tant i s admàndan 'd andàr in piàsa par tgnir-la sù. Mè in piàsa a gh vag vluntéra ma c'n un stringòṅ dal gènar «at gh'à in maṅ al destîṅ dla sità e qvél dal Muimènt. Na respunsabilità enórma che cuma n'insiminìda 't à decìś ad purtàr avànti da par tè faghénd piàsa pulìda di Sinc Stéli e miténd-at dintóran al non plus ultra dla mèrda. Adès tut i t dàn'n adòs e 't sē in mèś a 'l caśèṅ mo a m pâr al mìnim. Al prubléma 'l è che p'r al tò deciśiòṅ dal cas in dal caśèṅ a gh sém anc e specialmènt nuàtar. In dal vìddeo 'd un minùt e mèś in n'evènt durâ dgl'óri at pâr Capusèṅ Rós śpardû fra i lóv catìṿ (però quànd 't à sarnî i tò culaburadōr cóntar tut la part dal lóv la t è vgnuda bèṅ dabòṅ).... a n t à cunsiderâ ninsòṅ... e csa cardìv-at? At rapreśènt al muimènt dònca fà in manéra c'al sia 'n vant minga n'uféśa. Tut al tò mòsi i pàran sèmpar fati apòsta par far-at casàr via a cals in dal cûl e par far-as pèrdar Róma... bòṅ... 'l è rivâ 'l mumènt ch'invéci 'd far-'t i cumplimènt, al pòpul a 5 Stéli al t diga CH'T À RÓT AL CAS, DÀ SÉGUIT A 'L RÈGHLI DAL MUIMÈNT. SCÓLTA BEPPE E I NÒSTAR PARLAMENTÀR, MUCLA 'D FAR LA PUTÌNA DEFICÈNTA CUN DAL MANÌI 'D PRUTAGUNÌŚUM E DELÌRI 'D PSĒR FAR INCÒSA E CUMPÓRTA'T DA 5 STÉLI PARCHÈ A T ÉM VUTÂ PINSÀND CH'T AL FUS O SINÒ CHI T CAGÀVA. DÀ'T NA CALMÀDA E MINGA FIACÀR I MARÒṄ O SINÒ A T TACHÉM PAR GL'URÉCI A I FII DI PAGN SU 'L BALCÒṄ IN FIṄ TANT CH'TA T GIÙST PARCHÈ A N VLÉM PRÒPRIA BRIŚA PÈRD'R UN SÓGN, AN AD LÒTA, SUDŌR E SÀNGUV PAR NA TÈSTA 'D CAS». Và-mo là, a sarév un stringòṅ bèl grôs ma a m al tgnarév stric vluntéra.»
(Annalisa Taverna, 2 ad Śnar dal 2017)


«
Dònca... teśôr... a m daspiàś mo... 1) At và da spés in Piàsa Verdi (ch'l è dvintâ 'l buś dal cû* ad Bulóggna!!! E a cal prupòśit Merola al sia ludâ sèmpar!)... 2) Ta t imbariàg da far schiva! Ma parcòsa? S'at gh'à la (sub)cultùra dal śbal i èṅ sōl ca* tuo pò s't at déśd la matìna dòp giusà in dua... Mè a gh'ò 50 an, a m sòṅ sèmpar daśdâ in dal stés lèt (al mio) in du a m sòṅ indurminsâ... 50 an... sèmpar...! 3) E dòp la cavulàta 'd imbariagàr-at, cun chi và't via? C'n un Magrebèṅ?!? A s sà (specialmènt qvéi in Piàsa Verdi) di galantòm dabòṅ, tut lìbar prufesiunìsta, insgnànt, gint ad cultùra, par bèṅ... Capìs-'t adès ch'ólt'r a gl'alcòlig ta t sēr bvuda tuta la tiritéra ideulògica su 'l “tulém-i tut”? ... teśôr... a cal punt chè, daśdàr-as praticamènt cavàda śò a dirév ch'l è 'l MÌNIM ch'a t psis sucédar... A m daspiàś mo... s'at nōd in dla vasca di piràgna ta n pō minga lamintàr-at se quànd at vîṅ fóra at cala 'n bras... a vój dir... A mè a m pâr 'd insuniàr-um!! Mo gh'arév-j-a da pruvàr pità? Nò!! Qvéla lè a la tégn par chi l'è la VITMA dabòṅ dna sità aministràda 'd *****, minga par chi la viṿ da bàrbara c'n i bàrbar e pò la s laménta parchè la s rénd cònt 'd 'n èsar briśa tratàda in na manéra sivìla. Chi a SARNÌS la cultùra dal ŚBAL la lasa ch'i s “divertìs'n” anc chi àtar.... A GH'ÉM DA DAR-'G UN TAJ!!! A VUÀTAR ŚŌVAN, RAGÀSI E RAGÀS: MA A N VDÎ MINGA CH'I ÈṄ DRĒ A FAR-'V AL LAVÀǴ DAL SARVÈL?!?!? A SÎ DRĒ A FAR-'V-AL MÉT'R IN CAL PÒST e A DGÎ PUR LŌR GRÀSIE!»
(don Lorenzo Guidotti, 6 ad Nuvémbar dal 2017)


Ingléś: https://www.youtube.com/watch?v=_6xawzE8Jj4 Miranduléś
Ashli Gay How can I be fake Ellie King if that’s your real fuckin' name. All the pictures of me, all the videos of me and my mom Cindy. You see that lady sittin’ right there behind me, that’s my mom Cindy. So, see I am not fake you ugly looking bitch – talk Cindy[1] Cuma pòs-j-a èsar falsa Ellie King se qvést chè 'l è pò 'l tò nóm dal cas dabòṅ? Tut al mè fóto, tut i mè vìddeo e 'd mè màdar Cindy. Véd-at cla sgnōra dadrē 'd mè? L'è mè màdar Cindy. Dònca, rénd-at cònt ch'a n sòṅ minga 'n fals, bruta rója – dascór Cindy
Cindy Yeah, you ugly monkey, go climb up a, up another tree and jump off, on the other, on the other side. Next time if you harass my daughter, she will get you harassment. Pròpria acsè bruta sìmia, mónta insìma a 'n àt'r àlbar e salta śò da cl'atra banda. 'St'atra vòlta, s'at darà fastìdi a mè fiōla, lē la t darà adòs.
Ashli Gay One, I am pregnant with my son Frederick Jr.[2] Prim quèl, a sòṅ gravda 'd mè fiōl Frederick Jr.
Cindy Yeah. Pròpria.
Ashli Gay I’ll be five months tomorrow and he’s kicking the shit out of me right now. I saràṅ sinc méś admàṅ e 'l è adrē a far-'m al cûl pròpria adès.
Cindy Yeah. 'L è acsè.
Ashli Gay My dad died 3 weeks tomorrow at 6:18am. My husband is real, he’s in the living room watching TV, he doesn’t like drama. Why you think I delete him in the first place off my fuckin account? When I had him on my family page. Mè pàdar 'l è mòrt tri stmani dmaṅ, a siē óri e daśdòt dla matìna. Mè marè 'l è véra, 'l è in salòt a guardàr la TV, a n gh piàś mia far dla cumèdia. Parcòśa péns-at tè ch'a 'l àppia scanślâ a 'l inìsi dal mè account dal cas quànd a gh 'l ò in dla paśna dla mè famìja?
Cindy yeah, you moron[3]. À't capî, séma?
Ashli Gay And in 2000 and back in 2000 I was 12 years old turned 13. 2005 I was 19 turned 20. I was born in 1986. I should know how old I was in all those stupid pictures of me, since they’re my fucking pictures. E in dal 2000, turnàd indrē in dal 2000 a gh'iva 12 an 13 da cumpìr. In dal 2005 a gh'iva 19 an p'r i 20. A sòṅ nada in dal 1986. A gh'arév da cgnósar quànt an a gh'iva in cal mè fóto là siuchìni esénd ch'i èṅ al mè fóto dal cas.
Cindy Yeah! Sè!
Ashli Gay This is not a wig, it’s fuckin’ real. If it was a wig it would fucking come off right about now[4]. I dyed it black, you like my shirt? It says Mt. Vernon because that’s where, because that’s where I actually live. Qvésta chè la n è minga na pirùca, l'è véra 'd un Dio! S'la fus na pirùca la saltarév via pròpria adès, ustiàsa bòja! A l'ò tinśùda 'd négar. T piàś-la la mè maja? La diś Mt. Vernon parchè 'l è chè ch'a stag dabòṅ.
Cindy Hometown! Nada lè!
Ashli Gay I lied when I said I live in Springfield when I didn’t. My brothers, Jackson and Daniel – they’re fucking dead also. Daniel was my twin in case you guys didn’t know, he died at 3 days old. Of Smallpox, we both had it. He died and I survived. My brother Jackson died at the age of 27. A-j-ò cuntâ na bala quànd a dgiva ch'a stava a Springfield, a n éra briśa acsè. I mè fradèi, Jackson e Daniel, i èṅ mòrt anc lōr. Daniel 'l éra 'l mè śmèl s'a n al saî minga, 'l è mòrt quànd al gh'iva tri dè. Ad varōl ch'a gh'ìvan tut dū. Lò 'l è mòrt e mè a sòṅ scampàda. Mè fradèl Jackson 'l è mòrt a 27 an.
Cindy In a car wreck! In 'n incidènt in màchina!
Ashli Gay Last year on his birthday. This year, August 2nd he’ll be 28. My sister, Lucy is not fake either. She’s real and she turned 14, October 14th. When she’ll be 15 this October. 'L an pasâ in dal dè dal sò cumpleàn. 'St an al farév 28 an al 2 'd Agóst. Anc mè surèla, la Lucy, la n è minga 'n fals. La gh'è dabòṅ e l'à fat 14 an al 14 'd Utóbar. La in farà 15 c'l Utóbar ch'al gh'à da vgnir.
Cindy Yeah before she went on a camping trip so leave her alone and you leave my family alone also[5]. You fuckin' moron. You monkey face. Sè, bèla prima 'd andàr in campéǵ dònca las'l'in paś e lasa pèrdar anc la mè famìja. Isiminìda 'd mèrda. Grugn da sìmia.
Ashli Gay Oh and my Aunt Donna, my grandmas Millie’s family and my Aunt Margaret – them dead pictures of them. Them are, they are dead also. And they’re not fake I should know I was in the rooms when they died. Vê e mè sîna Donna, la famìja 'd mè nunóna Millie e mè sîna Margaret - al fóto dla sò mòrt. I èṅ mòrti anc lōr. E i n èṅ briśa dal bùfali, a séra in dal sò cambri quànd i èṅ mòrti.
Cindy Yeah, and I was, too. So if you don't like it, kiss her ass! Sè, a gh séra anca mè. Dònca s'a n t stà minga bèṅ, léc' gh al cûl!
Ashli Gay So wait till my son turns a year old and me and my husband will be pregnant again. Yes, I am 24. She’s 53 and she is… not 80. Mhmmmm. Dònca spéta pur ch'al mè putèṅ al gh'àppia 'n an e a in farò 'n àtar cun mè marè. Sè, a gh'ò 24 an, lē la gh 'n à 53 e minga... 80. Mhmmmm.
Cindy Yeah, so if you don't like it KMA[6]! Sè e s'ta n gradìs mia léc'm al cûl!
Ashli Gay Oh and by the way, she does wear a Bra. She has one on right now. I don’t have one on right now. Oh, in tut al manéri, la gh'à indòs un regipèt. La gh 'n à òṅ pròpria adès. Mè nò invéci.
Cindy See it![7] Dà gh 'n òć!
Ashli Gay I don’t have one on right now, because I don’t sleep with a Bra on at night[8]. Let’s see, anything else? Oh and Peanut[9] is to alive. He’s not dead, no I did not run him over. Mè a gh 'n ò òṅ adès parchè a n dòrum minga c'n un regipèt adòs ad nòt. Ò-j-a daśmindgâ quèl? Ah Peanut 'l è viṿ, al n è minga mòrt, a n 'l ò minga mis sóta.
Cindy Someone need run over your ugly face and smash it! A gh sarév biśógn ch'un qualchidòṅ al mitìs sóta la tò ghignàsa par schisàr-la!
Ashli Gay So, Ellie King, how the hell can I edit up my voice when I don’t know how to edit videos like that you dumb, stupid looking bitch. Dònca, Ellie King, cuma diàvul pòs-j-a mudificàr la mè vóś s'a n sòṅ gnanc bòna 'd métar maṅ a i mè vìddeo cuma tè, sióca dna rója nimàla ch'ta n capìs un cas.
Cindy You, moron! Séma!
Ashli Gay So answer my fucking question. How am I fake? When all the videos and photos is of the same person that is me. And Cindy was in two of them. Dai mò, rispónd a la mè dmanda, 'd un Dio! Cuma fag-j-a a ès'r un fals? Quànd tut i vìddeo e 'l fóto i èṅ dla stésa parsòna ch'a sarév pò mè. E la Cindy la gh'è in dū 'd qvi lè.
Cindy Yeah you little whore... You fuckin' moron. Sè ninéta da quàtar sòld... Mincióna dal cas!
Ashli Gay Now go back to the, go back to hell with your Momma she’s waiting to fuck you some. Tórna indrē adès a 'l Inféran cun tò màdar ch'l'è drē a spetàr-at par ciulàr-'t un pôc.

Nòti[modifica | mudéfica la surzéia]

  1. In dal méntar ch'la scròca i dî
  2. In dal méntar ch'la s tira via 'l elàstic da la cóa di cavìi
  3. In dal méntar ch'la gh'à 'l sangiùt
  4. In dal méntar ch'la s tira i cavìi
  5. In 'n atàc ad sangiùt
  6. Acrònim ad Kiss My Ass
  7. Méntar la s fà sù la maja par far vénd'r al regipèt
  8. Méntar la fà ségn arliàda a sò màdar ad quaciaràr-as
  9. Peanut 'l è 'l sò caṅ