Template:PD-Vèc

Da Wikipedia.
Jump to navigation Jump to search
Proprietê 'd tót Cól file ché l'é int al proprietê 'd tót (IT) perché al só dirét 'd avtōr l'é scadû.

La règola l'é vâlida ind l' Uniòun Europèa (IT), int i Stêt Unî e in tót i paèiş dóve 'l dirét 'd avtōr al scâd 70 ân dôp la môrt ed l'avtōr.

Commons Dôp avèir verifichê cun sicurèsa la validitê 'd la licèinsa cól file ché al pōl èser spustêr in sém a Wikimedia Commons (IT), acsé da fêrel dvintêr a la purtêda ed mân dal Wikipedia in êtri léngui e êter prugèt Wikimedia.

Ét pō fêret dêr 'na mân dal CommonsHelper (IT). 'Na vôlta spustê al file mèt in cla pàgina ché:
{{NowCommons|nòm ed la figûra in sém a Commons}}


Info Istruzioni per l'uso
Le istruzioni che seguono sono contenute nella sottopagina Template:PD-Vèc/man (modifica·cronologia)

Cól file ché l'é int al proprietê 'd tót (IT) perché al só dirét 'd avtōr l'é scadû.

La règola l'é vâlida ind l' Uniòun Europèa, int i Stêt Unî e in tót i paèiş dóve 'l dirét 'd avtōr al scâd 70 ân dôp la môrt ed l'avtōr.

In soquânt paèiş, tra quisché i Stêt Unî e la Frância, al dirét 'd avtōr ed soquânti ôpri al scâd dôp 100 ân da la môrt 'ed l'avtōr (guêrda dirét 'd avtōr scadû) (IT), in cól chêş ché bişògna druvê al {{PD-Vèc-100}}.

Cm' al se scrév

{{PD-Vèc}}

Mudē coleghê