Template:PD-Vèc-100

Da Wikipedia.
Jump to navigation Jump to search
Proprietê 'd tót Cól file ché l'é int al proprietê 'd tót (IT)perché al só dirét 'd avtōr l'é scadû.

La règola l'é vâlida ind l' Uniòun Europèa (IT), int i Stêt Unî e in tót i paèiş dóve 'l dirét 'd avtōr al scâd 100 ân o mēno dôp la môrt ed l'avtōr

Commons Dôp avèir verifichê cun sicurèsa la validitê 'd la licèinsa cól file ché al pōl èser spustêr in sém a Wikimedia Commons (IT), acsé da fêrel dvintêr a la purtêda ed mân dal Wikipedia in êtri léngui e êter prugèt Wikimedia.

Ét pō fêret dêr 'na mân dal CommonsHelper (IT). 'Na vôlta spustê al file mèt in cla pàgina ché:
{{NowCommons|nòm ed la figûra in sém a Commons}}