Satûren

Da Wikipedia.
Jump to navigation Jump to search

Provincia di Reggio Emilia-Stemma.png Artécol in dialèt arzân Reggio Emilia-Stemma.png

Satûren ind la só pêrt meridunêla.

Satûren l'è un pianēt dal nôster Sistēma Solêr, l'é al sèst per distânsa dal Sōl. L'é 'd culōr zâl e an n'é mìa fât ed tèra cme i prém quâter, mó l'é fât invēci ed gâş, cme l'é Zòbi. L' é famōş perché al gh' à di anē intōren al só equatôr ch'în fât ed tânt asterôid giasê pr'al calôr dimòndi bâs ed l'Univêrs.

Ligâm in inglèiş[modifica | mudéfica la surzéia]

Sistēma solêr
Sōl

Pianēt: Mercóri | Vèner | Tèra | Mêrt | Giôve | Satûren | Uràn | Netûn

Pianetèin: Cêres | Plutòun | Eris

Êter quèl: Lûna | Asterôid | Pianetèin ed la fâsa ed Kuiper

Provincia di Bologna-Stemma.png Artéccol in dialatt bulgnais Bologna-Stemma.png

Satûren int'la so pèrt meridunèl.

Satûren l'è un pianaid dal noster sistamma sulèr, al sèst par distanzia dal såul. L'è ed culåur zâl e al nè brîsa fat ed tèra cme i prémm quater, mo l'è fat invezi ed gas, cme la Zobia. L'è famåus parchè l'à di anî intåuren al so equatåur chi én furmè ed tant asteroidén giazè par la temperatura acsé basa d'l univérs.

Ligâm in inglais[modifica | mudéfica la surzéia]


Sistamma solèr
Såul

Pianîd: Mercûri | Vèner | Tèra | Mèrt | Zòbia | Satûren | Uràn | Netón

Pianidén: Ceres | Plutån | Eris

Èter quî Lónna | Asteròid | Pianidén d'la fâsia ed Kuiper