Lîga Lunbèrda

Da Wikipedia.
Jump to navigation Jump to search
St artéccol qué l é scrétt in bulgnaiṡ Emigliàn
Mâpa dla Lîga Lunbèrda

La Lîga Lunbèrda (in lunbèrd Liga Lombarda, in latén Societas Lombardorum o Langobardorum o Lombardiæ) l é stè 'na liänza str'äl zitè dla Lunbardî, ch'un tänp la cunprandé tótta la Pianûra Padèna, dånca anc l'Emégglia. Lîga prinzipalmänt a livèl militèr, l'avó anc un guêren zivîl ciamè universitas, fât ed rapreṡentànt numinè däl zitè, ch'la mitêva in ât däl lażż tipicamänt risarvè a'l cmóṅni 'me dichiarèr la guèra, cn ón sistamma ch'incû a ciamän cunfederaziån, e al é stè ón di prémm eṡänpi ed sistamma ed guêren cunfederèl.

Anc se furmalmänt al n é brîṡa stè dsfè, e i só giuramént i én stè arnuvè socuànti vôlti se ai êren di perîcuel par la libertè däl cmóṅni l é tipicamänt parté in dåu Lîg: la prémma, ch'la cunbaté cåntr al Inperatåur Fedrîg Bèrbaråssa e la secånnda, ch'la cunbaté cåntr Fedrîg II ed Svêvia.

Lîga Lunbèrda
Flag of Milan.svg
Dèt aministratîv
Nómm cunplêt Lîga Lunbèrda
Nómm ufizièl Societas Lombardorum,
Societas Lombardiæ,
Societas Langobardorum
Längv lunbèrd antîg, latén
Capitèl Milàn
Puléttica
Fåurma ed guêren cunfederaziån
Prinzéppi 1167
Causa distruziån ed Milàn
Fén 1250-1300
Causa Sgnurî
Teritòri e populaziån
Zona jeografiga pianûra padèna
Teritòri uriginèl pianûra padèna
Religiån e sozietè
Religiån prinzipèl catolicêṡum