Bébia

Da Wikipedia.
Jump to navigation Jump to search
St artéccol qué l é scrétt in bulgnaiṡ Emigliàn
Manuscrétt dal Pentatèuc samaritàn ed Nâblus (13ṡum sêcuel)

La Bébbia (dal grêc antîg βιβλίον, plurèl βιβλία biblìa, ch'al vôl dîr lîber) l'é al tèst sâcher dl ebraîṡum e dal cristianêṡum. L'é cunpôsta da pió lîber ch'i én divêrs pr uréżżin, gêner, cunpoṡiziån, längua, vciâja e stîl leterèri, i én stè scrétt durant un spâzi ed tänp dimónndi grand, prezedó d na tradiziån urèl pió o manc lónga e, intinimôd, difézzil da identifichèr, äl quèli piṡån äli én stè bèle dzîṡ int i prémm sêcuel dl'êra nòstra.