Vai al contenuto

Utente:Lévi

Da Wikipedia.
Wikipedia:Babel
it Questo utente parla italiano come lingua madre.
egl Cl' utèint ché al pōl dêr 'na mân in emiliân cun un livèl ed léngva mêdra.
eml-4 Cl'utèint chè al capés i dialèt emiliàn rumagnól cmé ûn ch' al stà in Emégglia-Rumâgna.
Zerca i lèngui

A fâgh còl che pôs!Rèz Sitê Rèz Pruvîncia


Cuntèin d'èser arzân. Un salót a tót!
Al mé dialèt
Incô che ‘na cantèina l' é un garage
e un lânc publicitâri l' é un battage
e che un black-out, chiûnque al sa cus ‘l é
e a 't fê dal footing, quând a 't cór a pê
t’ fê bèlo la figûra del bastiân
s' a 't pêrel un pó trôp in italiân.
Figurét mó se gh' àn un pô ed rispét
per qui cme nuêter che pêrlen in dialèt.
D' acôrdi che al dialèt l' é un pô vilân
e sopratót al nôster, còl arzân
mó al gh' à 'na vitamîna e n' alegría
che l'italiân, puvrèin, al n’ é 'gh l' à mia.
Perché al dialèt al tâja cme un curtèl
al gh'à pió vitamîna e l'é pió bèl.
Vêl gnân la pèina ed fêr di paragòun
tra un dét in italiân e la só tradusiòun.
La casa gaia con gli scuri gialli
la ca' gâja cun i scûr zâi
dite che venite e non venite
‘ggi che gnî, ‘ggi che gnî, mó gnân gnî mai
e pó dôp gh'é del frêsi trôp curiôsi
per esèimpi, cme còsta ché
se t'è che tàch i tâch?
mé che tàca i tâch a té?
t'è t'è tòch, i tó tâch ti tàch pó té!
Incô che al giradésch al s’ciàma Hi-Fi
e quând te 't salót a't fê bye-bye
e a't dî guard-rail per dîr un parapèt
e a 't dî collants invêce che calzèt.
S'a't pêrel cun l'inglèis e col francèis
tè dvèint al pió fighîn del tò paèis.
Purtrôp, ormâi, nisûn gh’ à pió rispèt
per quî cme nuêter, che 'gh pêş al só dialèt.
D'acôrdi che al dialèt l'é un pô pió pèis
e fôrse l'é mìa fîn cme al francèis
mó mé, piotôst che fêr l'americân
a preferés parlêr dialèt arzân.
Perché al dialèt al pécia cme un martèl
al gh’ à pió vitamîna e l'é pió bèl
l'é asê pruvêr a fêr un paragòun
tra un dét in italiân e la só tradusiòun.
Cme l'à scréta Gaudio Catellani


L’Arzân al scrév acsé:

à = sòun cûrt e avêrt (cà)
â = sòun lòngh e avêrt (nâder)

c = sòun dōls (a la fîn ed la parôla) (ôc)
ch = sòun dûr (a la fîn ed la parôla) (céch)

è = sòun cûrt e avêrt (sèt)
é =sòun cûrt e sarê (mé)
ê = sòun lòngh e avêrt (nêva)
ē = sòun lòngh e sarê (pēv)

g = sòun dōls (a la fîn ed la parôla) (parâg)

gh = sòun dûr (a la fîn ed la parôla) (cōgh)

î = sòun lòngh (unîr)
í = sòun cûrt e sarê (va vía)

j = sòun palatişê (cumpâgn al "mouillé" francèiş) (moj)
ĵ = sòun palatişê lòungh (pasiĵnt)

ò = sòun cûrt e avêrt (sòt)
ó = sòun cûrt e sarê (sót)
ô = sòun lòngh e avêrt (sôp)
ō = sòun lòngh e sarê (sōra)

s =sòun sôrd o dôls (sigòla)
ş = sòun ch’es sèint (fuşil)

û = sòun lòngh (dûr)

z = sòun ch’es sèint e marchê (zlêda)


Gh'èt quèl da dîr? Dél ché