Utente:Lévi

  Da Wikipedia.
  Wikipedia:Babel
  it Questo utente parla italiano come lingua madre.
  egl Cl' utèint ché al pōl dêr 'na mân in emiliân cun un livèl ed léngva mêdra.
  eml-4 Cl'utèint chè al capés i dialèt emiliàn rumagnól cmé ûn ch' al stà in Emégglia-Rumâgna.
  Zerca i lèngui

  Admin mop.svg

  A fâgh còl che pôs!  Reggio Emilia-Stemma.pngRèz Sitê Provincia di Reggio Emilia-Stemma.pngRèz Pruvîncia


  Cuntèin d'èser arzân. Un salót a tót!
  Al mé dialèt
  Incô che ‘na cantèina l' é un garage
  e un lânc publicitâri l' é un battage
  e che un black-out, chiûnque al sa cus ‘l é
  e a 't fê dal footing, quând a 't cór a pê
  t’ fê bèlo la figûra del bastiân
  s' a 't pêrel un pó trôp in italiân.
  Figurét mó se gh' àn un pô ed rispét
  per qui cme nuêter che pêrlen in dialèt.
  D' acôrdi che al dialèt l' é un pô vilân
  e sopratót al nôster, còl arzân
  mó al gh' à 'na vitamîna e n' alegría
  che l'italiân, puvrèin, al n’ é 'gh l' à mia.
  Perché al dialèt al tâja cme un curtèl
  al gh'à pió vitamîna e l'é pió bèl.
  Vêl gnân la pèina ed fêr di paragòun
  tra un dét in italiân e la só tradusiòun.
  La casa gaia con gli scuri gialli
  la ca' gâja cun i scûr zâi
  dite che venite e non venite
  ‘ggi che gnî, ‘ggi che gnî, mó gnân gnî mai
  e pó dôp gh'é del frêsi trôp curiôsi
  per esèimpi, cme còsta ché
  se t'è che tàch i tâch?
  mé che tàca i tâch a té?
  t'è t'è tòch, i tó tâch ti tàch pó té!
  Incô che al giradésch al s’ciàma Hi-Fi
  e quând te 't salót a't fê bye-bye
  e a't dî guard-rail per dîr un parapèt
  e a 't dî collants invêce che calzèt.
  S'a't pêrel cun l'inglèis e col francèis
  tè dvèint al pió fighîn del tò paèis.
  Purtrôp, ormâi, nisûn gh’ à pió rispèt
  per quî cme nuêter, che 'gh pêş al só dialèt.
  D'acôrdi che al dialèt l'é un pô pió pèis
  e fôrse l'é mìa fîn cme al francèis
  mó mé, piotôst che fêr l'americân
  a preferés parlêr dialèt arzân.
  Perché al dialèt al pécia cme un martèl
  al gh’ à pió vitamîna e l'é pió bèl
  l'é asê pruvêr a fêr un paragòun
  tra un dét in italiân e la só tradusiòun.
  Cme l'à scréta Gaudio Catellani


  L’Arzân al scrév acsé:

  à = sòun cûrt e avêrt (cà)
  â = sòun lòngh e avêrt (nâder)

  c = sòun dōls (a la fîn ed la parôla) (ôc)
  ch = sòun dûr (a la fîn ed la parôla) (céch)

  è = sòun cûrt e avêrt (sèt)
  é =sòun cûrt e sarê (mé)
  ê = sòun lòngh e avêrt (nêva)
  ē = sòun lòngh e sarê (pēv)

  g = sòun dōls (a la fîn ed la parôla) (parâg)

  gh = sòun dûr (a la fîn ed la parôla) (cōgh)

  î = sòun lòngh (unîr)
  í = sòun cûrt e sarê (va vía)

  j = sòun palatişê (cumpâgn al "mouillé" francèiş) (moj)
  ĵ = sòun palatişê lòungh (pasiĵnt)

  ò = sòun cûrt e avêrt (sòt)
  ó = sòun cûrt e sarê (sót)
  ô = sòun lòngh e avêrt (sôp)
  ō = sòun lòngh e sarê (sōra)

  s =sòun sôrd o dôls (sigòla)
  ş = sòun ch’es sèint (fuşil)

  û = sòun lòngh (dûr)

  z = sòun ch’es sèint e marchê (zlêda)


  Gh'èt quèl da dîr? Dél ché