Template:PD-Règn Unî

Da Wikipedia.
Proprietê 'd tót Cla figûra ché l'é stêda fâta dal gvêren dal Règn Unî (EN) adèsa l'é 'd proprietê 'd tót (IT) perché al só dirét 'd avtōr l'é scadû, dôp che s'é verifichê óna dal cundisiòun che sòta:
  1. l'é 'na fotograféia fâta dal gvêren dal Règn Unî préma dal 1 zógn 1957;
  2. l'é 'na côpia o 'n' incişiòun fâta dal gvêren dal Règn Unî e publichêda comercialmèint préma dal 1973;
  3. l'é 'n' ôpra 'd êrt divêrsa da 'na fotograféia o 'n' incişiòun (per eşèimpi un quêder) fâta dal gvêren dal Règn Unî préma dal 1973.

Infurmasiòun pió precîşi (EN). Vèd ânca Copyright (EN), Crown copyright artistic works (EN) e la rispôsta via pôsta eletrônica 'd l' HMSO (EN).

Flag of the United Kingdom (3-5).svg
Commons Dôp avèir verifichê cun sicurèsa la validitê 'd la licèinsa cól file ché al pōl èser spustêr in sém a Wikimedia Commons (IT), acsé da fêrel dvintêr a la purtêda ed mân dal Wikipedia in êtri léngui e êter prugèt Wikimedia.

Ét pō fêret dêr 'na mân dal CommonsHelper (IT). 'Na vôlta spustê al file mèt in cla pàgina ché:
{{NowCommons|nòm ed la figûra in sém a Commons}}