Template:PD-Itâlia-félm

Da Wikipedia.
Proprietê 'd tót
Proprietê 'd tót
Còsta l'é 'na l'é 'na fotograféia ed 'na pelécola 'd un félm girê in Itâlia (o in teritôri italiân) e adesa l'é int la proprietê 'd tót (IT) perché al dirét 'd avtōr l'é scadû[1].

Secònda la lèg 22 avrîl 1941 n. 633 in sém a la prutesiòun dal dirét 'd avtōr e di êter dirét coleghê al só ûş, mudifichêda da la lèg 22 mâg 2004 n. 128, al fotograféi genèrichi e sèinsa carâter artéstich e al côpi 'd ôpri ed l'êrt dal figûri a dvèinten ed proprietê 'd tót a partî da l'inési ed l'ân solêr dôp al cumpimèint di vìnt ân da la dâta ed produsiòun (artécol 92). In acôrd cun al tèst ed lèg, sté fotograféi a la bòuna a vînen spieghêdi cme «immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche. Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili» (artécol 87). Al fotograféi cunsidrêdi ôpri 'd êrt, invēci, a dvèinten ed proprietê 'd tót dôp 70 ân da la môrt ed l'avtōr, in acôrd a l'artécol 2 pûnt 7 e a l'articól 32-bis.


  1. În bèle int la prorietê 'd tót al fotograféi genèrichi e sèinsa carâter artéstich fâti in Itâlia (e int i teritôri sòta la lèg italiâna int al mumèint ch'é stê fât la fotograféia, per eşèimpi l' Àfrica Orientêla Italiâna) préma dal 1° znêr 2003 (IT)
Commons Dôp avèir verifichê cun precişiòun la validitê 'd la licèinsa, cla figûra ché la prà èser cupiêda in sém a Wikimedia Commons, acsé da prèir èser druvêda ânca dal Wikipedia in êtri léngui e da chiêter prugèt ed Wikimedia. Mó an và mìa dmandê la scanşladûra ed cla côpia ché né més al mudèl {{NowCommons}}

Cârga la figûra in sém a Commons cun al licèinsi {{PD-Italy}}{{PD-1996|Italia|1 gennaio 1996}} sōl se la figûra l'é préma dal 1976 se no la figûra la gnirà scanşlêda . (Infurmasiòun pió precîşi). T'ét pō fêr dêr 'na mân dal CommonsHelper

Cól file ché l'é stê carghê insèm a eml.wikipedia per mutîv tètnich e an dēv mìa èser scanşlê, gnân s' al rişûlta ôrfen o s'al gh'é cumpâgn in séma a Wikimedia Commons

Guêrda Template:PD-Itâlia