Template:PD-Êrt

Da Wikipedia.
Jump to navigation Jump to search

Cla figûra ché l'é la cōpia precîşa 'd 'n' ôpra ed l'êrt dal figûri. L'ôpra 'd êret uriginêla l'é int la proprietê 'd tót per cól mutîv ché:

Proprietê 'd tót Cól file ché l'é int al proprietê 'd tót (IT) perché al só dirét 'd avtōr l'é scadû.

La règola l'é vâlida ind l' Uniòun Europèa (IT), int i Stêt Unî e in tót i paèiş dóve 'l dirét 'd avtōr al scâd 70 ân dôp la môrt ed l'avtōr.

Commons Dôp avèir verifichê cun sicurèsa la validitê 'd la licèinsa cól file ché al pōl èser spustêr in sém a Wikimedia Commons (IT), acsé da fêrel dvintêr a la purtêda ed mân dal Wikipedia in êtri léngui e êter prugèt Wikimedia.

Ét pō fêret dêr 'na mân dal CommonsHelper (IT). 'Na vôlta spustê al file mèt in cla pàgina ché:
{{NowCommons|nòm ed la figûra in sém a Commons}}

Per lèg di Stêt Unî in sém al dirét 'd avtōr (chêş Bridgeman Art Library v. Corel Corp.) (IT), perché 'n' ôpra la sia quacêda da dirét 'd avtōr l'é necesâria 'n' idèja uriginêla (originality of expression), e 'na fotograféia comûna 'd 'n' ôpra in dóve 'l dirét 'd avtōr l'é scadû la pré dòunca èser mìa quacêda da la lég di Stêt Unî in sém al dirét 'd avtōr. Cla fotograféia ché l'é stêda fâta int i Stêt Unî o in un êter paèiş in dóv' incō a gh'é e vîn druvê 'na règola cumpâgna (per 'na lésta 'd chi paèiş ché e per infurmasiòun pió precîşi, guêrda Commons:When to use the PD-Art tag (EN) e Commons:Reuse of PD-Art photographs) (EN) .
Ânca cla côpia ché in fotograféia l'é int la proprietê 'd tót.
Nuvola apps important.svg Atèinti: soquânt Paèiş a prevèden dal règoli d' ed là ed còli in sém al dirét 'd avtōr per difènder la côpia sèinsa licèinse dal lōr ôpri, cme per eşèimpi l'Itâlia. Per infurmasiòun pió precîşi, guêrda Ôpri 'd êrt italiâni (IT).
Nuvola apps important.svg Atèinti

Dal mumèint che al tèst ed préma ed cól mudèl chè l'ēra còst:

Al j ôpri 'd êrt a dō mzûri fâti vèder in cla figûra ché în cunsidrêdi proprietê 'd tót in tót al mònd per véia ed la dâta ed la môrt dal lōr avtōr o per la dâta ed la lōr préma publicasiòun. Dòunca la côpia di stì lavōr la câsca ânca lē int la proprietê 'd tót (còst al vîn druvê p'r al côpi fât int i Stêt Unî e in êter paèiş vèd Bridgeman Art Library v. Corel Corp.).

l'é pusébil che la fotograféia la sìa stêda fâta in un paèiş in dóv' an n'é mia prevést al PD-Êrt o che al i prevèda sōl dôp soquânt ân (per eşèimpi, in Itâlia 'na côpia 'd ôpri 'd êrt ed figûri la và int la proprietê 'd tót dôp 20 ân, guêrda al mudèl PD Itâlia. Se fós acsé, per piaşèir dmanda la scanşladûra ed la figûra perché an n'é mìa stê rispetê al dirét 'd avtōr dal fôtôgrafo

Info Istruzioni per l'uso
Le istruzioni che seguono sono contenute nella sottopagina Template:PD-Êrt/man (modifica·cronologia)

Còst l'é un mudèl ed licèinsa per côpi 'd ôpri a dō mzûri cunsidrêdi ed proprietê 'd tót.

Al j ôpri 'd êrt ed pitûra a dō mzûri în cunsidrêdi proprietê 'd tót dôp 70 ân da la dâta 'd la môrt dal lōr avtōr. In soquânt paèiş, la côpia comûna 'd chi lavōr ché an n'é mìa ritgnûda 'n ât 'd invensiòun e la câsca ânca lē int al proprietê 'd tót. Es prèiga de stêr atèinti: perché la vègna cunsidrêda 'na côpia cumûna l'an dēv mìâ avèir dèinter la curnîş ed l'ôpra (sêlov che l'an sìa mìa stêda piturêda insèm al quêder). In chêş cuntrâri l'é necesâria 'na stéma se s 'é int al lècit fêr 'na cōpia 'd la curnîş.

Cól mudèl ché l'é da druvêr sōl int al chêş in dó per la fotograféia a vègna druvê al PD-Êrt (règola ch'la dēv èser prévesta da la lèg dal dirét 'd avtōr da paèiş in dóv' è stê fât la fotograféia). Se la fotograféia l'é ânca lē int la proprietê 'd tót o l'é stêda publichêda da l'avtōr sòta licèinsa lébra, an druvêr mìa sté mudèl, mó sōl al mudèl ed licèinsa ed la fotograféia.

Cm' al se scrév

{{PD-Arte|MUTÎV PERCHÉ L'ÔPRA 'D ÊRT L'É INT LA PROPRIETÊ 'D TÓT}}