Nómmer reèl

Da Wikipedia.

Provincia di Bologna-Stemma.png Artéccol in dialatt bulgnais Bologna-Stemma.png

I nómmer reèl con däl custànt famåusi.

Un nómmer reèl, comm i dîsen tott, l'è un nómmer ch'al pôl avair una pèrt decimèl finé, brîsa finé, periôdica o brîsa periôdica. Pr'esänpi i nómmer:

25, 3.5, 9/5, 4.33333\dots, \sqrt3=1.73\dots , \pi=3.1415926\dots

i én tott dî nómmer reèl. As à da notèr che tott i nómmer raziunèl én reèl, mo al contrèri l'è sbagliè: i nómmer reèl ch'i n én brîsa raziunèl, cme par esänpi \sqrt3 i s ciamen nómmer irraziunèl. I nómmer \pi=3.1415926\dots, o e=2.718281828459\dots én dû nómmer reèl ch'an s pôl brîsa categorizèr int äl categorî 'd prémma. L'insamm ed tott i nómmer reèl l'è qual d'la lettra \mathbb R.