Nâdór

Da Wikipedia.
Jump to navigation Jump to search

Provincia di Parma-Stemma.png Artìcol in dialètt pramsân Parma-Stemma.png

 

Dù nâdór'd la sòrta di gérman, fèmna e masć.

I nâdór i'én di ósél migratór ch'i fan pärta'd la famija di Anatidi ma l'é una paròla che, a livél siéntifìc, l'a n'vól miga dìr gninta parchè la s'dróva par indichèr un muć d'oseél chi fan pärta ed socuant gènór divèrs. In pratica:

  • i s'ćiamón nâdór dil sórti d'Anatidi pù pićén'ni chi présént dil caratéristichi divèrsi tra masć e fèmni
  • i s'ćiamón ôca dil sòrti d'Anatidi pù grôsi e che –généralmént– i ne présentén miga dil divèrsitè évidénti tra masć e fèmni

A Pärma l'é una paròla c'la s'dróva de spès par indicär un òm pòc furób con un significhè c'al pól isór intés c'me simil al milaneés pirla.

I én bésti bón'ni ed nodär e viädi a stär in t'l'âcua, e di fati is catón sempór svénn a di lägh, di baćìn, di rìv o di fiumm e, duranta il migrasión, anca al mär.

Alimentasión[modifica | mudéfica la surzéia]

A dipénda bombén da la sòrta'd nâdor: in générèl a s'pól dîr ch'a ghé di nâdor vegétariàn, di nâdor ch'i magnón di pèss e di nâdor chi magnón col e cl'ätòr.

Tasónómìa[modifica | mudéfica la surzéia]

Quäsi tuti'l sòrti'd nâdor salvadghi i dérivén dal nâdor gérmàn o dal nâdor mutt, du sòrti che'd soveént i vénén ibridèdi par fär d'incróz chi vaghén bén par la pródusión inténsiva ed cärna o'd fidég grâs a la mòda di franceés.


A ghé'na sòtàfamija, cólà di Tadornini, ch'i s'pólón considérèr a métè sträda tra'l nâdór e l'ôca: c'me i nâdór i én viè a l'âcua e i gan di coloór brilânt parò c'me lj'ôchi i én grôs e compâgn tra masć e fèmna.