Lunbardî stòrica

Da Wikipedia.
Jump to navigation Jump to search
St artéccol qué l é scrétt in bulgnaiṡ Emigliàn

La Lunbardî stòrica l é cal teritòri ch'al é cunsidrè storicamänt lunbèrd par cultûra, längua, stòria o guêren.


Lunbardî linguésstica[modifica | mudéfica la surzéia]

Äl tèr indóvv as dscårr lunbèrd incû äli én:

In duv as dscårr al lunbèrd.
 • La Lunbardî (brîṡa tótta la pruvénzia ed Mantva)
 • Al Cantån Tizén
 • Äl vâl lunbardòfon dal Griṡån
  • Vâl Bregâia
  • Vâl Calânca
  • Vâl Meṡulzéṅna
  • Vâl Pus-cièv
  • Vâl Sursette (storicamänt)
 • Äl vâl lunbardòfo dal Trentén
  • Vâl ed Såul
 • Żôna dal Lèg ed Gârda (dialàtt gardeṡan, stra'l pruvénzi ed Brassa, Veråṅna e Tränt)
 • Nuèra
 • Vâl d Òsla e la pruvénzia ed Verbaggna.

As dscårren dialétt ed tranṡiziån ed clasificaziån gramma a:

 • Turtåṅna
 • Pieṡänza
 • Mantva
 • Ultrapô pavaiṡ
 • Vâl ed Non (fôrsi ladén, mo par zêrt ed tranṡiziån)

Al lunbêrd l é na längua gâl-itâlica e äl länguv pió ṡvéṅni én al piemuntaiṡ e al emigliàn.

Tótti äl tèr dla Lunbardî linguésstica i én stè såtta l'influänza dla Lunbardî pr ân.

Apartgnänza dl'Emégglia[modifica | mudéfica la surzéia]

Al teritòri emigliàn l é stè guernè da i lunbèrd pr ân: Rażż, ciamè pr ân Rażż ed Lunbardî, l'êra cunsidrè a tótt i efèt na zitè lunbèrda.

Stra'l tstimugnanz dl'Etè d Mèż al frè Selinbän d Adâm (1221-1288), ed Pèrma, al adruvé ón grand repertòri ed cånti in latén, in duv al ciâma la tèra d indóvv ch'al véggn con al nómm ed ''Lunbardî'', e al s definéss par d ló lunbèrd.

Al fiómm , anc in di trât ch'incû i én emigliàn, al gnîva ciamè Pò d Lunbardî.